Presentació, història i objectius

 

La International Police Association (IPA) és una comunitat independent formada per membres de diferents serveis de policia, ja estiguin en actiu o retirats. No hi ha distinció per raó de rang, sexe, raça, color, llengua o religió. El seu propòsit és crear llaços d’amistat i promoure la cooperació internacional.

La IPA Assumeix els principis proclamats a la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada per les Nacions Unides al 1948. Les seves idees inclouen el desenvolupament de relacions culturals entre els seus membres, la difusió de coneixements i l’intercanvi d’experiències professionals. A més, cerca fomentar l’ajut mutu en l’àmbit social i contribuir, dins les seves possibilitats, a la coexistència pacífica de diferents cultures i a la preservació de la pau en el món.

IPA és la organització policial més gran del món, fou fundada l’1 de gener de 1950 per, l’aleshores sergent, Arthur Troop. Sota el lema en esperant “Servo per Amikeko”, va anar creixent fins arribar al que ens trobem avui en dia: més de 350.000 socis en 62 països d’arreu del món.

IPA fou reconeguda al 1977 pel Consell d’Europa, i per l’ONU com a ONG integrada en la seva Comissió socio - econòmica amb caràcter consultiu.

IPA us pot oferir:

Trobades culturals, nacionals i internacionals en els cinc continents.

Ampliar els vostres coneixements professionals a través de cursos i programes de formació, perfeccionament i reciclatge a diferents centres d’arreu del món.

Una trobada internacional anual de la joventut, reservada únicament als fills dels socis i que organitza, en cada ocasió, un país diferent, així com la possibilitat d’estada dels fills, al llarg de les vacances, en domicilis de companys de policia.

Llocs i estades de vacances a preus econòmics en les cases d’IPA, així com excursions i visites nacionals i internacionals.

Possibilitats de visitar les instal·lacions i els diferents serveis d’altres cossos policials a l’estranger i fer conèixer les nostres.

Intercanvi d’experiències amb altres companys de policia sense cap mena de distinció.

Participació en competicions esportives amistoses nacionals i internacionals.

Posseir un carnet de soci reconegut mundialment.

IPA Secció espanyola

El 15 de maig de 1961 es va constituir a Barcelona l’associació anomenada International Police Association (IPA) Secció Espanyola, essent reconeguda en el Congrés Mundial celebrat a París al març de 1962.

En l’actualitat es troba regulada pels criteris que reflexa la Llei d’Associacions 191/1964, de 24 de desembre i sota el què disposa l’article 22 de l’actual Constitució Espanyola.

La Secció Espanyola figura inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior amb el número 8960.

IPA Comunitat de Catalunya

La Comunitat de Catalunya figura inscrita en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, segons disposa la Llei d’Associacions de Catalunya.

IPA Agrupació de Girona

La nostra Agrupació fou creada el 11 de maig del 1990 a Figueres.

L’IPA Girona està inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior i en el Registre d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 3801 amb data 5 de juny del 2000

La seu era a Figueres i es nodria de policies locals, policies nacionals i guàrdies civils d’arreu de les comarques gironines. Amb el desplegament del cos de Mossos d’Esquadra i el seu creixement, l’IPA Girona va agafar novament embranzida i actualment és la segona agrupació de Catalunya pel que fa a nombre de socis (més de 350).

Des de l’any 2000 i amb la creació d’una nova junta directiva la seu és a Girona.

La Junta d’IPA Girona, com la resta d’agrupacions, té com a objectius:

Fomentar els contactes personals organitzant visites e intercanvis d’individus o grups, concertant vacances de grups i iniciant amistats.

Promoure el respecte de la Llei i l’ordre entre totes les policies de les seccions membres.

Desenvolupar les activitats socials i culturals i donar suport a l’intercanvi d’experiències professionals.

Millorar la imatge de la policia als països de les seves seccions membres, i ajudar a millorar les relacions entre la policia i la societat.

Fomentar els intercanvis de joventut i les trobades internacionals de joves amb la intenció de promoure una major tolerància i comprensió entre la gent, i el coneixement del treball policial.

Facilitar un intercanvi regular de publicacions entre les seccions nacionals i proveir d’un servei d’informació per a les publicacions nacionals d’IPA que continguin notícies sobre qualsevol assumpte de rellevància per a l’Associació.

Promoure publicacions internacionals i ajudar a preparar bibliografies de treballs policials, i on sigui possible, de qualsevol treball relacionat amb la llei o els assumptes legals.

Facilitar la cooperació internacional a través de contactes amistosos entre policies de tots els continents i contribuir a la comprensió mútua dels problemes professionals.

IPA Information Guide