Què cal per fer-me soci d’IPA

Quota d’alta vigent l’any 2014 = 36 €

Rebut anyal vigent any 2014 = 29,50 €

Preus aprovats per IPA Espanya

Junta IPA Girona

Novembre 2009